Workshops Stembevrijding

Houd je werknemers gezond, geef een nieuwe ervaring in persoonlijke ontwikkeling én zorg voor een hechter team tegelijk. 

  • Voor wie: teams met minimaal 4 en maximaal 20 personen.
  • Duur: varieert tussen: 1,5 uur, een halve dag of een hele dag. 
  • Waar: op eigen lokatie van je organisatie of op de Tafelbergweg 10 in Amsterdam (gratis parkeren)
  • Kosten: Maatwerk opdrachten in overleg.


Wat levert het op: Een Workshop Stembevrijding heeft een hoge impact omdat het een vitaliserend, diepgaand, transformerend en verbindend resultaat heeft. Het draagt bij aan de gezondheid van werknemers, aan persoonlijke ontwikkeling én het versterkt verbinding in het team en vergroot daarmee het teamgevoel: 

  1. Gezondheid & vitaliteit: door een bewezen methode van focus op inademing en het verlengen van de uitademing door klank ontstaat er een bepaalde vibratie in het lichaam waardoor stress loslaat. Dit verhoogt persoonlijke effectiviteit en werkplezier.
  2. Vergroten authentiek zelfleiderschap: Stembevrijding gaat over jezelf uiten. Het gaat over jezelf durven laten horen vanuit innerlijke kracht én kwetsbaarheid. Het gaat over ruimte innemen en staan voor wie je echt bent, zonder maskers. Het hoofd kan er van alles van vinden als je gaat zingen, maar door Stembevrijding kom je bij een onbewuste laag waar het om loslaten en om vertrouwen gaat. Je leert omgaan met ongemak. 
  3. Verdieping & transformatie: Door klank te geven aan alles wat zich aandient tijdens het zingen- dit kan schaamte, verdriet, boosheid zijn, maar ook grote verlangens, vreugde, creativiteit - ontstaat er een immense ruimte. Als (diep verstopte) emoties vrijkomen en via de stem worden losgelaten kan een transformatie plaatsvinden en vastgeroeste patronen worden doorbroken. Het kan tot letterlijke bevrijding leiden van alles wat van binnen onder beschermlagen nog vastzat en onbewust tegenhield om daadwerkelijk te zeggen en te doen waar men diep van binnen naar verlangt. 
  4. Teambuilding: Door uiting via klank in plaats van woorden ontstaat er een hechte verbinding in de groep, omdat klank dieper reikt dan woorden. Zo kun je met elkaar verbinden via het hart in plaats van met het hoofd. Daardoor kan vertrouwen groeien in een groep en samenwerking ontstaan op een effectievere manier.  Je kunt na een workshop van een uur al sneller tot elkaar komen dan wat met eindeloos praten soms nog niet eens wordt bereikt. Klank bereikt de ziel van de ander. 


Bonus effect:

Krachtig & effectief communiceren:  

Hoewel de focus in de Workshop ligt op zelfexpressie via klank, wordt ook geleerd wat het effect is van ademhaling op de stem en hoe deze methode kan worden toegepast bij spreken, zodat de boodschap duidelijk en krachtig overkomt bij het voeren van klantgesprekken en bij het geven van presentaties.

Individuele sessies 

Werknemers kunnen ook een individueel coachings-stembevrijdingstraject doorlopen. Dit traject is maatwerk. Het bestaat meestal uit 3 tot 7 sessies, met bijvoorbeeld als doel:  

  • het voorkomen van een burn-out
  • het versterken van authentiek leiderschap 


De sessies vinden plaats in mijn praktijk in Amsterdam, of op het eigen kantoor. 

Over mij

Nadat ik als sociaal econoom mijn carrière startte bij de Wereldbank, werkte ik voor o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Verenigde Naties en tien jaar voor de Triodos Bank. In 2018 besloot ik voor mezelf te beginnen met een Praktijk voor Coaching & Stembevrijding om mensen in hun kracht te zetten, met zichzelf te verbinden en met elkaar.